Klimabrølet

Klimavalg 2013 har samlet en bred allianse av organisasjoner og samfunnsaktører med et tydelig felleskrav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk. Vi vil fram til valget i høst skape mest mulig oppmerksomhet om saken, og i den forbindelse vil vi gjerne be om deres engasjement – og deres brøl.


Laget av Lucky View.

Laget av Lucky View.
 

Laget av Lucky View.
 

 

KLIMAET TRENGER ET STORT BRØL 
Klimabrølet, Hev Stemmen

24. august blir en stor, inkluderende markeringsdag for Klimavalg 2013. Ett av stuntene blir et gedigent klimabrøl på Eidsvolls plass, der kor, musikere, voksne og barn hever stemmen unisont for å la vårt viktige klimabudskap bli hørt.

Nøyaktig hva vi skal brøle, og til hvilket klokkeslett, avgjøres i løpet av sommeren. Men vi håper og tror at brølet vil runge høyt  - langt inn i Stortingets korridorer, til folk som ser på tv hjemme i stuen, i sosiale medier, på torg og samlingsplasser over hele landet, og gi gjenklang på valgdagen 9. september.

FESTIVALBRØL 
Vi mener at festivalene, der folk er samlet med god stemning, er en gylden anledning til å få til et klimabrøl. Det ville være fantastisk hvis festivaler kunne få til et klimabrøl, filme det (det behøver ikke være bedre enn mobiltelefonformat) og sende det til oss.

Vi vil gjerne publisere vellykkede brøl på nettet. Klimabrølet kan ta mange former, et regelrett brøl, en lyd, en dans, men vi tenker oss at det utføres av mange mennesker og kan relateres til parolen ”Hev stemmen!”. For eksempel kan det være et brøl der ”stemmen heves” fra lavt til høyt, som publikumsbølgen og der artistene lede an. Vi har mange forslag og vil gjerne diskutere ideer.

Vi håper dere vil være med og gi klimasaken oppmerksomhet!

hev233Vi vil også oppfordre festivaler til å være kreative og komme med ideer for hvordan Klimavalg 2013 kan frontes på deres festival og i sammenheng med festivalens tema. Markeringen kan ta enhver form. Det er ingen mal for dette. Dersom festivaler har et opplegg for barn, foreslår vi at Klimabrøl for barn kan kan arrangeres.

BARNEHAGEBRØL 
I tillegg til festivalbrøl ønsker vi å få alle barnehagene i landet med på en aktiv holdning til klima gjennom lek og bidrag. Vi vil  at at alle barn skal delta i et klimabrøl med store og små dyr og sine fantasidyr.

Til det trenger vi alle dyr i verden; i havet, i jungelen, i skogene og på steppene.

Alle insektene og fiskene, biene som brummer og fiskene som blupper.
Dette kan bli litt av et kor!

Vi har blant annet tenkt at barna kan tegne sine egne dyr i litt stort format på stang som de kan stikke hodet inn i og gi sin egen lyd til. Det kan prøves av flere barn og lekes fram.

Eller barna kan kle seg ut som dyr og gjennom lek finne ut hvordan det er å være en truet art.

Med skyggefigurer kan barna plassere dyrene i landskapet de hører hjemme i. De kan finne
ut om de er oppe om natten eller bor høyt oppe i et tre. Kanskje deler flere dyr samme tre, men er våkne på hver sin tid. Så noen snorker og noen hyler samtidig ?

Det beste er kanskje det ungene finner på i fellesskap og hvordan de skal finne lydene til koret som en del av klimabrølet. Dette må øves på frem til 24 august som er en lørdag, men man kan brøle på en fredag også, så flere barn får være med.

Hvis du ønsker mer informasjon, eller ønsker å delta, ta kontakt!

Kontakt oss