Klimakunnskap

Vi har samlet noen sentrale nettsider fra vitenskapelige og offisielle aktører som publiserer forskningsresultater og budskap om klimautviklingen globalt og i Norge.


350dotorg350.ORG
350.org is building a global grassroots movement to solve the climate crisis. Founded in 2008 by a group of college friends and environmental writer and activist Bill McKibben, we have coordinated over 20,000 climate demonstrations in more than 182 countries. In 2012, 350.org is helping lead the fight against the Keystone XL pipeline, pushing for fossil fuel divestment, and organizing Global Power Shift.

 

Klima magasinetMAGASINET KLIMA (CICERO)
Klima inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Magasinet kommer ut seks ganger i året.

 

Logo for 2 grader2 GRADER
2°C er et kommunikasjonsprosjekt om klimatrusselen. Norsk Klimastiftelse er utgiver, mens Bjerknessenteret er leverandør av det faglige innholdet. Vårt felles mål er å formidle vitenskapens resultater og budskap på en lettfattelig måte, men med den nødvendige faglige soliditet og styrke.

 

Cicero logoCICERO UIO
Global oppvarming er et av de største problemene menneskeheten står overfor. CICEROs oppgave er å gi pålitelig helhetskunnskap om klimaspørsmål.

 

Logo Metereologisk instituttMETEOROLOGISK INSTITUTT
Klima er et begrep som «alle» nå er opptatt av. Men om du skal forklare hva klima er, hva vil du svare da?

 
 
 

Logo BjerknessenteretBJERKNESSENTERET UIB
Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden og blant de fremste i Europa.

 

Logo regjerningenMILJØVERNDEPARTEMENTET > TEMA > KLIMA
Utslipp av klimagasser kan føre til at gjennomsnittstemperaturen ved jordoverflaten øker. Dette vil kunne endre nedbørsmønstre og vindsystemer, forflytte klimasoner og heve havnivået. Slike endringer kan få store konsekvenser både for naturlige økosystemer og for samfunnet.

 

Logo MiljøstatusMILJØSTATUS
Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Klima- og forurensningsdirektoratet er ansvarlig redaktør. Innholdet er produsert og kvalitetssikret av det direktoratet som har et formelt og faglig ansvar innenfor forvaltningen.

 

Klima-og forurensningsdirektoratet logoKLIMA- OG FORURENSINGSDIREKTORATET
Klif iverksetter forurensningpolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. De viktigste arbeidsområdene våre er klima, miljøgifter, hav og vann, avfall, luft og støy. Vi jobber for en forurensningsfri framtid.

 

FN-sambandet logoFN SAMBANDET > TEMA > MILJØ OG KLIMA
FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge.

 
 

Logo for stormSTORM (VÆR)
Siri Kalvik er engasjert i klimautfordringene.

 

skeptical-scienceSKEPTICAL SCIENCE
This website gets skeptical about global warming skepticism. Do their arguments have any scientific basis? What does the peer reviewed scientific literature say?

 

logo real climate REAL CLIMATE
RealClimate is a commentary site on climate science by working climate scientists for the interested public and journalists. We aim to provide a quick response to developing stories and provide the context sometimes missing in mainstream commentary.

 

Energi og klimaENERGI OG KLIMA

Energi og Klima er et nettmagasin som skriver om klima og energi. Magasinet gis ut av Norsk Klimastiftelse.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>